دستگاه لیزر پیاز کروکوزمیا

کروکوزمیا گیاهی پیازی کلیدی به سوز و سرما و از خانواده ی زنبق سانان و ساکن جنوب آفریقا است . پیاز آن توپر به صورت پداژه بوده و به طور زنجیروار به نیز چسبیده هستند و به راحتی با دست از هم مستقل میشوند .

پیاز کروکوزمیا
پیاز کروکوزمیا

پیاز این گیاه برای کاشت باید در بهار در عمق 8 سانتی متری زمین در نقطه ای کاملا آفتاب گیر کاشته و خوب آبیاری شود . در کل این گیاه فراوان به بی آبی مقاوم میباشد و ممکن است در هفته به یکبار آب پاشی اکثر نیاز نداشته باشد . دستگاه لیزر دهی این گیاه در نصفه یا این که اواخر فصل تابستان به دستگاه لیزر می رود . بعد از پایان دستگاه لیزر دهی خوب تر است برگ ها چیده نشوند , چون می‌تواند به عنوان یه پوشش روی پیاز یا خاک فعالیت کند . ولی بهتر است بعداز پایان دستگاه لیزر دهی و آغاز کولاک حتما با پوشال روی بوته ی آن را پوشش بدهید .

برای جلوه و زیبایی بخش اعظم خوب تر است که به صورت جور جمعی پیازها کاشته شوند تا اصطلاحا خودشان را نشان بدهند ! این گیاه مضاعف چشم نواز می باشد برای همین بهتر است در میانه یا عقب باغچه کاشته تا تحت عنوان نقطه ی کانونی تبدیل شود .

ضمن اینک این گیاه دوچندان مطلوب تحت عنوان دستگاه لیزر های شاخه بریده می باشد .
رای تنظیم خاک مناسب می بضاعت و توان از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . بایستی در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان پاره ای سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خیر شکل گیرد آن گاه خاک را به میزان اضطراری بر روی سفال های شکسته ریخته و آن‌گاه پیاز را بصورت سر به بالا کاشته و آنگاه اقدام به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود توجه شود که خاک را مضاعف فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود بعد دستگاه لیزر دان را آب پاشی نمائید . درین سطح می قدرت دستگاه لیزر دان ها را به گوشه و کنار باز منتقل کرد و تا شروع بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آب پاشی سبب پوسیدگی پیاز می شود در صورت بارش پاییزی آبیاری جدا می گردد ) با استارت زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می توانایی دستگاه لیزر دان ها را درون باکس ای گرانقدر قرارداد و روی آن را به ارتفاع 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل‌زمستان نگهداری کرد در اکثری از نقاط سردسیر مملکت میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک خارج از دستگاه لیزر خانه قرار اعطا کرد . برای این منظور شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می شود و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده می شوند و آنگاه شیار با یک خاک سبک ( خاک معمولی +ماسه + خاک برگ ) پر می‌شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از تحت خاک و یا ماسه درآورده و در فیس جدا نزولات جوی آغاز به آبیاری دستگاه لیزر دان می‌کنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به باطن منزل و آورده و در دمای حدود 15 محافظت می کنیم ( معمولا اواسط اسفند استارت به سبز شدن می کند ) بعد از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان می بایست همیشه مرطوب نگهداشته شود بعداز رشد ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن بایستی دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محفظه خنک و بدور از روشنایی آفتاب محافظت شود تا طول عمر دستگاه لیزر لاله افزایش یابد . طول قدمت لاله از 10 الی 30 روز بسته به جور واریته متغیر است .

جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو روش می قدرت انجام بخشید در رویکرد اول مبتنی بر دسته پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می توان در دستگاه لیزر دان هایی با طول مختلف کاشت و در روش دوم هم می اقتدار با انتخاب یک دستگاه لیزر دان پهناور با طول حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های متعدد در دستگاه لیزر دان کاشت که بعداز دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در مقدار های متعدد ظواهر میگردند &# دستگاه لیزر بذر داوودی S1

بها پیاز کروکوزمیا

تولیدات دارای ربط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم
پیاز کالادیوم رقم Funnie Munson
10 , 000 تومان